Yoga &meditations retreat.              Vila, Andas, Landa. Hitta hem till dig själv.

        Yogan, närvaron i nuet och tystnaden är mäktiga verktyg till personlig utveckling. Det är en resa, ett                    äventyr som börjar i vårt inre och därigenom förändrar vår värld, våra relationer och vårt                      sätt att kommunicera med oss själv och andra.

 

Retreat 22/9-24/9 2023

                                                Vila, Andas, landa, hitta hem till dig själv.

                                      Känns det som att du har sprungit alldeles för fort, alldeles för länge?

            Har du så fullt upp med att se till att andra i din omgivning har det bra, att du ofta glömmer bort dig själv?

                           Hur ofta gör du… INGENTING? För många av oss blir svaret "sällan" eller "aldrig".

 Att vila betraktas ibland som en lyx för oss nutidsmänniskor, men är i själva verket en nödvändighet för att du ska                            må bra. På den här retreaten har du tillåtelse att vila och bara vara – precis så som du är.

Retreaten ger dig  mycket tid att andas djupt och hitta lugnet och stillheten inom dig och bli stärkt av närvaron i                            naturen. I små grupper, max 6 st får du verktyg att utforska vad som stärker dig och får dig att 

                                                                     släppa stress och bara vara utan prestation.

Jag började mitt sökande när jag var 17 år och fann en yogabok i en bokhandel på väg till England. Sedan dess har jag oförtrutet sökt mitt inre. Jag har gått otaliga kurser i personlig utveckling och utbildningar inom terapi, yoga och  meditation.

Jag har gått igenom livet och upplevt många sorger och mycket glädje.Yogan har varit en stöttepelare när det varit svårt.

 Att vara öppen för förändring är en konst som man kan öva medvetet. Vi bestämmer själva om vi vill lära av våra upplevelser och se att det svåra också var det som gjorde oss till bättre människor. Tacksamhet och humor gör oss mer empatiska för livets berg o dalbana. 

Det är ett dagligt åtagande. Det är inte alltid lätt att gå vägen mot sitt eget inre r. Men har du modet att beträda ditt eget äventyr finner du en längtan, en kraft som tar dig in emot en stillhet, en glädje som bara finns där utan påverkan av yttre omständigheter. 

Att våga vara sin egen person våga vara unik och våga stråla det ljus till oss själva och till andra som alltid har funnits inom oss det är lycka.

Jag är utbildad kundaliniyogalärare och samtalsterapeut. Jag har under 24 år försökt inspirera genom yoga och meditation till ett mer hälsosamt och mindfult liv. 

Under 24 år har jag lett många yoga-kurser i och retreater. 

Det jag vill dela med mig av och lära ut och som jag upplevt hjälpt mig är att hitta tillbaka till den inre kärnan, den där inre eviga kraften som aldrig försvinner vad som är händer i det yttre. Att kunna förlåta och se att allt har en högre mening och då ha möjlighet att gå vidare. När man kommer ifrån det inre lugnet blir lättare att förstå och förlåta sig själv och andra. 

Jag upplever att med yogan och meditationen blir jag modigare att lyssna in och se nya möjligheter. 

Klicka och läs Omdömen men från tidigare retreater.

Mer läsning på Livet ett äventyr

Helg Retreater. Max 5 st

22/9-24/9.   

Tider: 17-21 fredag

8-21 lördag, 8-15 söndag,

Investering: 2 550 kr

550 kr inbetalas när du anmäler dig .

Tänk på att reservera din plats.

2.000 kr betalas senast den 5 september.

Logi, Frukost, lunch, middag ingår.

Vi övar Kundalini yoga nära naturen, nära oss själva, nära våra egna färger och uttryck. 

Södergård i Karryd, mitt vackra hem ligger mellan Braås och Klavrestöm ca 40 minuter ifrån Växjö. Huset  ligger högst upp i kronobergs län (311,4 m) . Det är en speciell plats häruppe på kullen invid böljande fält och nära den öppna himlen.

Naturreservatet Libbhultsängar med sina stora, vackra gamla träd och den magiska skärsjön ligger i närheten där man kan vandra, bada och meditera. 

Du får tid att vila i dig själv i en vacker och fridfull miljö som främjar återhämtning, hälsa och inspiration.  På denna magiska plats ges du möjlighet att att vända dig in emot stillheten som redan finns inom dig.

Yogan, närvaron i nuet och tystnaden är mäktiga verktyg till personlig utveckling. Det är en resa, ett äventyr som börjar i vårt inre och därigenom förändrar vår värld, våra relationer och vårt sätt att kommunicera med oss själv och andra.

Meditationen befriar, spänningar släpper, måsten försvinner, lekfullhet uppstår. Då kropp och känsla förenas skapas nya möjligheter och nya fönster öppnas inom oss.
Retreaten handlar om att omfamna och acceptera oss själva som vi är.
Yogan och meditationen stärker vår självkänsla, vår vilja och vår uthållighet. Detta får oss att orka, tåla och vara i balans lättare. Vi blir bättre på att urskilja vad vi vill, vad vi behöver och vad vi kan säja nej till.

När vi kommunicera ifrån denna inre balans, denna sanna essens inom oss skapas mer kärleksfulla och fredliga relationer emellan oss människor.

Våra drömmar att finna harmoni, frid och mer kärlek börjar inom oss där vår inre essens, livskraft och medvetenhet finns. Den kraften är oftast undangömd på grund av att den har hämmats under tusentals år av religion och kulturella beteenden (.tex jantelagen och andra dogmatiska, dualistiska och separerande trosuppfattningar.) där man har trott att en kraft ofta kallad Gud är utanför oss själva och bestämmer över oss. Yogan menar däremot att livet, livs eller gudskraften finns inom oss runt oss och i allt som lever. Vi behöver bara öppna oss för den och släppa dessa gamla trosföreställningar och ta fullt ansvar för våra handlingar och vårt liv. Då lever vi fullt ut med och i livet utan separations känslor. Vi hittar hem igen.

"What you feel you make real"

Vi fokuserar på upplevelsen av det större i oss själva, den inre hjältinnan/hjälten som är i samklang med allt som är skapat. Tacksamhet, humor och kreativitet kommer av sig själv genom kundaliniyogan, meditationen och den inre positiva dialogen. Vi kan då förändra konflikter till ärliga samtal som lär oss att reflektera och respondera istället för att reagera. Känslan att vara separerad, rädd och otrygg försvinner mer och mer när det inre rummet växer av meditationen och kontemplationen och det goda samtalet.

"The hidden splendor is within your heart. When I accept myself fully as I am, the happiness, which is actually always available, can shine in my mind and I can freely enjoy life as it is".

Akasha 

           Hjärtligt Välkommen!