en

             Äventyret kan börja här och nu.              The adventure can begin here and now.

The Art of Joy

 Mindfulness & Kreativ kommunikation

  talks, retreats, workshops.


       .