stillhet, glädje, vitalitet

                                     MINDFULNESS & MEDITATIONS KURS

Stillhet, Glädje, Vitalitet

En 8-veckors kurs i mindfulnes där vi fokuserar på andning, yoga, meditation, djup avslappning och det medvetna samtalet.

Mindfulness är ett tillstånd, snarare än en teknik. Ett tillstånd av 'varande' till skillnad från 'görande' där vi oftast befinner oss. 

När vi tränar uppmärksamhet i nuet uppstår en distansering från stress, oro och rädsla. 

Upplevelsen blir att man HAR dessa känslor istället för att VARA dem. Jag HAR rädsla kontra Jag ÄR rädd. Det man HAR är lättare att  förändra än det man tror att man ÄR.

Vi börjar uppleva att vi är större än vi trodde att vi var. Vi har mer kreativitet, livslust, glädje och handlingskraft inom oss än vi trodde var möjligt. 

Medveten närvaro träning ger en sann känsla av att vara levande och växa in i ett tillstånd av lugn trygghet med en större tillit till den sanna inre kraften som finns inom oss alla. Livet blir lättare och mer vilsamt.  

 Kurs innhåll:

1. Meditation: 

Vi kommer att få uppleva olika meditationer under kursen. Sittande meditation, gående meditation, dans meditation, mantra meditation, guidad meditation och meditativt skapande 

2. Andningsövningar: 

Hur tror du det känns att andas ljus, att andas livskraft  och att kunna styra andningen när man behöver lugn eller när man behöver mer energi. När man lär sig att andas rätt  känns det som man tar kontoll och ansvar över sitt eget liv. Det är som att kunna använda de olika växlarna i bilen så det blir en mjuk behaglig bilfärd. Det är en mäktig känsla. Den djupa andningen balanserar det fysiska (tex blodtryck) det mentala och det emotionella. 

3. Yoga: 

Kundaliniyogan är en härlig Mindful yoga. Den kallas medvetandets yoga. Kundaliniyoga är en energigivande form av yoga med ett stort fokus på andningen samt den mentala och andliga delen av yogan. De tekniker som används är kroppsställningar (asanas), rörelsemönster, handpositioner (mudra), tekniker för att fokusera, mantran (ljud/vibrationer) och olika former av meditation. 

Djup avslappning:

Avslappning handlar om att låta kroppen släppa både muskulära och mentala spänningar. Jag ser avslappning som ett tillstånd där vi inte strävar mot eller vill förändra det som är. För att göra det gäller det att praktisera acceptans i det som är och släppa viljan att kontrollera situationen.

 Meditation och djup avslappning sägs kunna påverka vår arvsmassa och skapa förutsättningar inne i våra celler för att cellerna ska leva längre. Avslappning stärker immunförsvaret och gör att kroppen återhämtar sig snabbare. Man har sett att muskeltillväxten ökar ju mera djup muskulär avslappning du ger din kropp i samband med fysisk träning. Den mentala prestationen påverkas i samband med meditation och avslappning. 

Min upplevelse är att förmågan att göra medvetna val ökar, min intuition blir starkare och jag blir mer empatiska när jag slappnar av.

4. Det medvetna samtalet: 

Handlar om att öva på att inte kritisera /döma sig själv och andra. Det handlar om att öva non-violent Communication. En konst i acceptans och välvillighet som leder till fredlig samvaro med sig själv och andra.

Hur tänker vi ? Hur talar vi? Vilka invanda sätt/ord har vi att möta oss själva och andra? Det är spännande när relationen till oss själva (ökad självkänsla) och andra ändras bara på sättet vi tänker och uttrycker oss

Det handlar om att förena tanke och känsla. Detta öppnar för den inre visdomen/intuitionen som skapar kloka val och beslut. 

Dessa fyra delar kommer att finnas under varje kurstillfälle, någon del med mer fokus vissa gånger.

Syfte med kursen

I kursen lär du dig att relatera direkt till det som händer i ditt liv och ta ansvar för det. Du lär dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta utmaningar i ditt liv såsom stress och upplevda krav i vardagen. Du lär dig att bygga din identitet, din tillit på din inre kraft. Du blir på detta sätt mindre påverkad av de yttre omständigheterna.

 Vi använder mest den vänstra hjärnhalvan i ett datastyrt kunskapsbaserat samhälle. Logik intellekt blir viktigare än den vänstra hjärnhalvans kreativitet, flexibilitet, känsla och intuition. Detta är en grogrund för stress och ohälsa. 

Du lär dig att förena bägge hjärnhalvor. Att använda tanke och känsla tillsammans. Då skapas bra, kloka, stressfria och empatiska beslut som skapar fråmgång och glädje.

Är det här en kurs för dig?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att tex hantera fysisk och/eller psykisk stress, Eller du kanske har en längtan efter att leva mer närvarande, få ökad energi och känna dig mer i balans

Kombinationen av gruppträffar och hemövningar skapar möjligheter för varaktiga och hållbara förändringar.

Omfattning: 8 grupptillfällen + en kursdag ( 28 timmar )   

Antal: max 6 deltagare

Torsdagar: Norraby gård 18.00-20.30

Kursdag: Vi ses en lördag mellan 9 - 17. Kursdagen annonseras inom kort. Den kommer att ligga i Karryd, Braås i maj eller juni.

Start:  

Pris:

                                                                  Hjärtligt Välkommen!