Vägledande Samtal 


Målet är att skapa medvetenhet. Medvetenhet om vad du är bra på, drömmer om och vill förverkliga. Medvetenheten vem du är. Medvetenhet om vad som ger mening och energi.

Du får undersöka och utmana begränsande föreställningar, känslor, 
sortera dina tankar och ta ut en riktning som skapar vilja och mod att växa.

Du får verktyg som möjliggör förändringsarbete.

Jag arbetar med NLp,The work, Inuitiv integrationsterapi. 


Målen kan handla om att:
Öka tron på sig själv och tilliten till livet.
Hitta lagom ambitionsnivå
Söka nya vägar.
Skapa givande relationer
Hitta bakomliggande orsaker till stress.

Nya sätt att kommunicera.


Pris:- 500/ timmen